Softneos Engineering and Computer Services, S.L utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies.

Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEB

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i ús d'aquests llocs web i els seus subdominis:
www.softneos.com
timeneus.com
suite.softneos.com
www.reservaplay.com
www.reservaplay.cat

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per Softneos Engineering and Computer Services, S.L.. És per això que en compliment del que exigeix ​​la Llei 34/2002 se li informa que aquesta pàgina www.softneos.com i el seu domini pertany a Softneos Engineering and Computer Services, S.L. amb CIF B67137034 i domicili social a Carrer Sant Josep, 38, 08508, Les Masies de Voltegrá, Barcelona, ​​ societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 26207 , Foli 123, Secció 8, Full B512999, Softneos Engineering and Computer Services, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les Webs i els seus continguts, sens perjudici dels drets legítims de tercers. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic: info@softneos.com.

Protecció de Dades (LOPD – RUE)

INFORMACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del deure legal d'informació establert a la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ia l'article 13 de Reglament (EU)2016/679 se'ls facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals aportats.

Responsable del tractament

Softneos Engineering and Computer Services, S.L.
B67137034
Carrer Sant Josep, 38, 08508, Les Masies de Voltegrà, Barcelona
931313123
info@softneos.com

Finalitats del tractament

Tractem la informació que ens facilita per tal de complir amb el deure d'informació prèvia i serveis proporcionats per la nostra empresa. S'utilitzarà el vostre correu electrònic per gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licite i per facilitar-vos ofertes de productes i serveis nous que poguessin ser del seu interès. Les dades personals proporcionades seran conservades el temps mínim necessari per satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment previ per enviar-vos informació sobre productes i serveis i l'interès legítim del responsable a donar-vos resposta a les qüestions plantejades.

Destinataris

Si sol·licita informació dels nostres serveis no està prevista cap cessió. Si finalment contracta algun dels nostres serveis, les cessions previstes seran les mínimes i necessàries per al correcte compliment del servei contractat, la seva formalització, pagament i facturació. NOes preveuen transferència de dades a tercers països.

Drets

Teniu dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel·lació sobre les vostres dades personals. En qualsevol moment l'interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d'acudir-hi davant l'autoritat de control competent (AEPD).

Procedència

Les dades personals procedeixen de la persona interessada i/o de proveïdors a qui hagi prestat el seu consentiment. La categoria de dades que tractem són: identificatives (nom, cognoms, DNI, telèfon), adreces postals i electròniques per a comunicacions A causa de l'activitat principal i dels serveis contractats i/o sol·licitats NO es tracten dades especialment protegits.

 

Política sobre Xarxes Socials (LOPD-RUE)

En compliment del que disposa Reglament Europeu UE de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, Softneos Engineering and Computer Services, SL informa que compta amb presència i vincle a la seva WEB amb xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter i els dóna ús per mantenir informat els seus clients dels productes, serveis i novetats, així com plataforma de difusió de les seves activitats formatives per tot això els informem que;

Les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractades conforme als requisits legals exigits al Reglament UE de Protecció de Dades, Si vostè considera interessant ser el nostre FAN/SEGUIDOR en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que per seguir-nos vostè està cedint les seves dades a aquestes plataformes i haurà de conèixer i acceptar l'ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.

Així mateix, us indiquem que Softneus Engineering and Computer Services, SL no tractarà les vostres dades per a un altre fi que no sigui única i exclusivament el consentit per l'usuari i acceptat, complint d'aquesta manera el principi de qualitat disposat a la Llei orgànica de protecció de dades.

L'interessat podrà donar-se de baixa en aquestes xarxes socials, amb un senzill “ja no m'agrada” si bé posem a la vostra disposició el següent correu electrònic info@softneos.com per tal de facilitar la comunicació per qualsevol dubte en relació al tractament, denúncia de fotos etc.

Registre - Usuari

En utilitzar la WEB www.softneos.com l'usuari no sempre ha de facilitar un nom, un correu electrònic sinó que pot optar per navegar a la web sense necessitat de registre. Només si voleu sol·licitar informació a través del formulari de contacte haurà de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política de privadesa.
Acceptant la política de privadesa dóna el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol·licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes de la qual declara que tota la informació subministrada a l'hora de sol·licitar la informació és veritable, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d'abril del 2016 havent d'acceptar-ne el tractament.
La persona que sol·liciten informació sobre serveis o productes oferts a la WEB autoritza expressament Softneos Engineering and Computer Services, S.L. perquè procedisca a incloure les seues dades en el seu registre d'activitats automatitzat concretament denominat “COMUNICACIONS I CONTACTES WEB” conforme a l'article 30 del Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d'abril de 2016, resultant que les dades de caràcter personal que proporcionades als camps del formulari són necessàries per a l'adequada prestació de sol·licitud d'informació la recollida de la qual té com a finalitat: ∙ Poder oferir resposta a la vostra sol·licitud
∙ Mantenir-lo informat d'ofertes i promocions similars a les contractades.

Limitació de Responsabilitat

Softneos Engineering and Computer Services, SL efectua els majors esforços per a l'actualització, el manteniment i el funcionament del vostre lloc web, oferint a l'Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis. strong>Softneus Engineering and Computer Services, SL no pot garantir l'absència de fallades tècniques, la seguretat total del servei WEB, ni que aquest estigui operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana en tot moment.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Aquesta WEB és propietat de Softneus Engineering and Computer Services, S.L. els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta WEB, dels seus pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ('hiperlinks') que s'estableixin des d'ella a altres pàgines WEB de qualsevol societat anunciant a la mateixa, són propietat exclusiva d'aquesta i altres anunciants conforme a les seves WEB's corporatives, llevat que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, foto, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina WEB, són propietat de Softneus Engineering and Computer Services, S.L.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets d'autor, propietat intel·lectual i marques de tercers si n'hi ha estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Softneus Engineering and Computer Services, S.L. l'ús que l'usuari pugui fer-ho, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Softneus Engineering and Computer Services, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la WEB, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com conseqüència de la incorrecta utilització de la WEB que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.

Legislació Aplicable

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d'abril de 2016 i Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.